Our cat Newbie came to live with us in 2004, on July 14 (easy to remember since that is the French national holiday). Friends of us had got her from a friend of them who moved and couldn’t take her (like almost all tortoiseshells, she is a girl) along. But aforementioned friends of us were not really cat people, so they were planning on bringing her to the Humane Society. The thing is, Newbie was already “old”, that is, not a kitten anymore. And it is much harder to find a home for grown-up cats than for young’uns. When Deb (my wife) was there on a visit and heard the discussion about Newbie, she offered to adopt her.
    Since we don’t know who her former owner was, we don’t exactly know her age either. But since she was fully grown in July 2004, she must have been two years old at least. Finally, I set the year she was born to 2000, for ease of calculation. Also, she didn’t have a name, and I decided to give her a temporary name so we could call her: Newbie. Well, that name stuck and she is still Newbie, although not a newbie anymore.
      Onze kat Newbie kwam bij ons wonen in 2004, op 14 juli (makkelijk te onthouden omdat dat de Franse nationale feestdag is). Vrienden van ons hadden haar gekregen van een vriend van hun die ging verhuizen en haar (zoals bijna alle tortoiseshells, is ze een meisje) niet konden meenemen. Maar voornoemde vrienden van ons waren geen echte kattemensen, en daarom waren ze van plan haar naar de Dierenbescherming te brengen. Het probleem was dat Newbie al “oud” was, dat wil zeggen, geen kitten meer. En het is veel moeilijker een tehuis te vinden voor volwassen katten dan voor jonkies. Toen Deb (mijn vrouw) daar op bezoek was en de discussie over Newbie hoorde, bood ze aan haar te adopteren.
    Omdat we niet weten wie haar vorige eigenaar was, weten we ook niet precies hoe oud ze is. Maar omdat ze een volwassen kat was in juli 2004, moest ze op zijn minst twee jaar oud zijn. Uiteindelijk stelde ik het jaar waarin ze was geboren op 2000, omdat dat makkelijk rekent. Ook had ze geen naam, en ik besloot haar een tijdelijke naam te geven zodat we haar konden roepen: Newbie. Wel, die naam bleef het en ze is nog steeds Newbie, hoewel ze geen nieuweling meer is.